006 Kyobashi Child Institution

KYOBASHI CHILD INSTITUTION

TOKYO, JAPAN

CREDITS

LIGHTING DESIGN

HIDETO MORI, IALD
SATOKI KAGAMI
LIGHTING M INC

ADDITIONAL CREDITS

ARCHITECTURE

AKIRA FUJITA
NORIYUKI KAJI
ATSUO OKAJIMA
SHIMIZU CORPORATION

INTERIOR DESIGN

YOSHIHARU SHIMURA
KUMI ITO
FIELD FOUR DESIGN OFFICE

PHOTOGRAPHY

© NOBORU INOUE, NOV
© KATSUHISA KIDA, FOTOTECA LTD
© HIDETO MORI, IALD, LIGHTING M INC